Čer 13 2010

Schrödingerův Standa

Category: Vážně a seriózně -.-HeWeR @ 23:28

Schrödingerův Standa je myšlenkový experiment, který poukazující na nekompletnost teorie kvantové mechaniky, který do kapsy strčí i jakoukoli německou kočku (včetně jejího nuklidu).

Představme si Standu zavřeného neprodyšně v pokoji. V pokoji je také umístěn počítač, mobilní telefon a postel. Pokus je navržen tak, že nikdo neví s úplnou přesností, zda Standa spí nebo pracuje.

Zatímco pokus Schrödingerova kočka je závislý na dvou stavech celé soustavy – mrtvá nebo živá, Schrödingerův Standa je závislý také na místu, náladě a vlnové pozici pozorovatele. Pro Standovi kolegy působí tak, že pracuje, zatímco spolubydlící můžou s jistotou říct, že spí. Spí a pracuje současně.

Účelem experimentu je ukázat, že teorie kvantové mechaniky není kompletní ani v případě, kdy bychom znali zákony popisující tzv. stav, kdy vlnová funkce kolabuje.

Pokud bychom teoreticky Standovi zatelefonovali, bude to vypadat, že pracuje. Pokud bychom do pokoje vstoupili, bude spát, přestože pro jiné pozorovatele pracuje.

Schrödinger samozřejmě nikdy nezamýšlel tento pokus praktikovat. Jednak neměl ve své době k dispozici Standu. Namísto toho konstatoval, že sere na kočku, protože teorie kvantové mechaniky se Standou ztrácí jakýkoli smysl. Kočka musí být vždy buď mrtvá, nebo živá. Standa může spát a pracovat současně. Moderní teoretická fyzika nedokáže tento jev vysvětlit – ani Schrödinger ani Schroffinger (drsnější bratr) a donedávna ani Gromnica (ten nejdrsnější ze všech).

Mohli bychom celý paradox dále prohlubovat. Někdo se jde podívat do pokoje, zda Standa spí. Z hlediska jeho pozorování Standa spí. Ale z hlediska spolubydlících mimo pokoj, Standa pracuje. Vlnová funkce popisující tento stav kolabuje až ve chvíli, kdy návštěvník vyjde z pokoje a oznámí spolubydlícímu, že Standa spí. Ale! Mimo byt Standa čile pracuje. Návštěvník by tedy musel zavolat někomu ze Standových kolegů a zjistit, zda Standa pracuje… atd. atd. až ad absurdum.

Naše vědecká laboratoř pro to má však velmi jednoduché vysvětlení: je to prostě kouzlo. Tzv. koulení, které převyšuje veškeré chemické a fyzické zákony. Ale o tom zase někdy jindy…